Интериорен дизайн на къща

3D Проект

С любов към дървото в интериорния дизайн на къщата на дърводелеца. Дървото, като любим материал на собственика е използвано в изобилие.
В интериорния дизайн на къщата изготвена, като проект от Studio Inteio е кухненската и трапезарната част, и е изработена от самия дърводелец.
Интериорният дизайн на къща трябва да е осмислен и пречупен през нагласите, живота, начинът на обитаване на своите обитатели и разбира се да отразява тяхната персоналност и естетически вкусове и предпочитания. Освен това всеки един интериорен дизайн на къща или жилищно пространство трябва да е кохерентен, осмислен през цялостна концепция и свързан чрез отделните си елементи. Затова е много важно при изготвянето и изпълнетието на даден интериорен дизайн на къща не просто да съберем някакви неща, които ни харесват, но да направим такъв избор, при който отделните неща или обекти си кореспондират, общуват по между си и образуват едно цяло смислено единство.

По време на ремонта

В интериорния дизайн на къщата е търсен едновременно модерна, но и рустикална, слънчева атмосфера, постигната в дизайна на кухнята и трапезарията.
Дизайнер: Ирена Румен